dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School


 


 กำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2562

ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาค 2/2562

 

 


การอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลิ้งค์ไปที่เพจห้องเรียนสีเขียว


 

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยม 

จากการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

ลิ้งค์ไปที่เพจห้องเรียนสีเขียว


 

 เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของเว็บต้นทาง ทำให้ e-book เดิมหายไป ขณะนี้ทางห้องสมุดกำลังทยอยอัพหนังสือลงให้ใหม่

ข่าวเพิ่มเติม.......

 งานห้องสมุดจึงขอเชิญชวน นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าชม กดไลก์ กดแชร์ ให้กับ Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ของโรงเรียน

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......  2018-06-30
More...