dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทยเชื่อมโยง) 

 เต็ม 150 คะแนน

 

 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะอาชีพ World Skill Asean 2018
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย