dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

จัดกิจกรรมทำบุญสตมวารครบ 100 วัน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และร่วมกันแปรอักษรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 แจ้งครูและบุคลากร เรื่อง การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดดังแนบ

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

 นักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ(งานวัดและประเมินผล)ด่วน

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

  2017-02-20

 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จัดงานนิทรรศการวิชาการ "เบญจมนิทรรศ 59" เบญจมนิทรรศ เทิดกษัตริย์  รัชกาลที่ 9

ภาพกิจกรรม....

  2017-01-26

  ท่านผู้อำนวยการประพันธ์ สุเนตรวรกุล พร้อมด้วยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เข้ารับรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม EGAT Green Learning Awards 2016 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม....

  2017-01-17
ภาพกิจกรรม....

  2017-01-17
ภาพกิจกรรม....

  2017-01-17

 ประชุมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ 5-6 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม....

No article here !