dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  

ระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

ระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อม.4 ปีการศึกษา 2563

 เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคของเว็บต้นทาง ทำให้ e-book เดิมหายไป ขณะนี้ทางห้องสมุดกำลังทยอยอัพหนังสือลงให้ใหม่

ข่าวเพิ่มเติม.......

 วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุเมธ ฤกษ์สมโภช ในโอกาสรับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2563 ณ วัดบางบัวทอง

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

ภาพกิจกรรม....

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้รับรางวัล TOP TEN AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 10 อันดับแรก และรางวัล TOP THREE AWARDS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นผู้รับมอบรางวัล จากนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ภาพกิจกรรม....

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมติวpat7 3วิชาภาษาญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563เวลา 8.30 น.-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุเนตรวรกุล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยเชิญ นายอนันต์ แผนสมบูรณ์ สถาบันสอนภาษาอัพเกรดอยุธยามาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นม.5และม.6

ภาพกิจกรรม....

กิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม....

 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ทดสอบความรู้ และทัศนศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ภาพกิจกรรม....

เฟื่องฟ้าราตรี บ.ส.41 พฤกษาพาภิรมย์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ภาพโดย ศุภวิชญ์ ฤทธิ์มาก ดรัณภพ สุวรรณโน นฤดล บุญเรือง อลงกรณ์ มีเต็ม เศรษวัฒน์ แพรกรีฑาเวศน์ กัญฐิพร ขุนทอง กรกฤต ตั้งเสรีกุล

ภาพกิจกรรม....

คุณศิวพจน์  รัตนสมบูรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชายุสรณ์ นายเมธา แม่นศรเเผลง  นายวรายุทธ ฉลาดศิริกุล พร้อมนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ แสดงหน้าพระพักตร์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดี เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเป็นประธานงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1ธันวาคม 2562 ณโรงพยาบาลจุฬาฯ

ภาพกิจกรรม....

  2018-06-30
More...