dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/3(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/4(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/5(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/6(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/7(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/8(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/9(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/10(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/11(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

รายชื่อนักเรียนห้อง ม.1/12(เดิม) ปีการศึกษา 2560[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการและเอกสารการรับสมัครกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี “อบจ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 ขึ้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3(เดิม) เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม article
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) article
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน