dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561

  

Link  รูปภาพเพิ่มเติมจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน >>>>>    https://www.facebook.com/pg/benjamaphoto/photos/?tab=album&album_id=254335855137760
ภาพกิจกรรมชาว บ.ส.

ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่
เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561