dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)

ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)20 มิถุนายน 2561

  

 

 

Link>>> ภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/benjamaphoto/photos/
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รอบกลุ่มจังหวัด
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 จากประเทศพม่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น