ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รอบกลุ่มจังหวัด

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รอบกลุ่มจังหวัด

ปีการศึกษา 2561

>>> Facebook <<<

>>> แผนที่โรงเรียน <<<
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 1 article
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 จากประเทศพม่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น
ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)