ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 1 article

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

Link>>>ประกาศผลการแข่งขันรายกิจกรรม ระดับเขตพื้นที่ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รอบกลุ่มจังหวัด
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 จากประเทศพม่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น
ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)