dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotการรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิตarticle
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑article
ระเบียบการสมัครการแข่งขันกิจกรรมในงาน"เบญจมนิทรรศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐"article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

 แจ้งครูและบุคลากร เรื่อง การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดดังแนบ

ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 ขึ้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560

 นักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ(งานวัดและประเมินผล)ด่วน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3(เดิม) เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมarticle
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)article
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]