dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dotระเบียบการและเอกสารการรับสมัครกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี “อบจ.เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

 แจ้งครูและบุคลากร เรื่อง การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดดังแนบ

ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 ขึ้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560

 นักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ(งานวัดและประเมินผล)ด่วน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3(เดิม) เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมarticle
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)article
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]